Usługi księgowe

Często zmieniające się przepisy w zakresie rachunkowości i podatków mogą sprawić, że interpretacja aktualnych przepisów prawa jest znacznie utrudniona. Zrozumienie i zastosowanie się do nowej ustawy może pochłonąć wystarczającą ilośc czasu by w życie weszła jej nowelizacja. Jest to dodatkową trudnością dla Przedsiębiorców z zagranicy, chcących otworzyć lub rozszerzyć swoją działalnośc na terenie naszego kraju. Z pomocą idą nasi specjaliści, na bieżąco uzupełniający swoją wiedzę o nowe przepisy prawa podatkowgo i rachunkowego. Z nami możesz czuć się bezpiecznie.

W ramach usługi księgowej Naszym Klientom zapewniamy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnych z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości

  • rozliczenia z tytułu podatku VAT

  • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

  • przygotowanie zakładowego planu kont spełniając wymogi ustawy o rachunkowości

  • Tworzenie corocznych sprawozdań finansowych

  • Sporządzanie okresowych raportów grupowych na potrzeby Klienta

  • Sporządanie i składanie deklaracji podatkowych na koniec miesiąca i roku.