Usługi kadrowo-płacowe, ZUS i inne

„porządek w papierach pracowników”

Kluczową zasadą w odpowiedniej obsłudze kadrowej i płacowej jest utrzymywanie stanu dokumentacji w porządku, bez niepotrzebnej biurokracji. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów i przejżysty wgląd do dokumentów. Ważne również jest by dokumentacja była na bieżąco uaktualniana. Nasi fachowcy zajmą się prowadzeniem teczek osobowych wszystkich pracowników i każdego z osobna z dbałością o terminowość i zgodność z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku kontroli z US, ZUS czy PIP ponosimy pełną odpowiedzialność za dokumentację co daje naszym Klientom gwarancje bezpieczeństwa i powody by zaufać jakości naszych usług.

Podejmując z nami współpracę Przedsiebiorca ma zagwarantowane

w ramach outsourcingu kadrowego:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • przygotowywanie i składanie dokumentów do rozliczenia oraz zgłoszeniowych

 • obliczanie czasu pracy pracowników wraz z nadgodzinami i pracą w porze nocnej

 • prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej

 • obsługę zatrudnienia w zakresie umów cywilno-prawnych

 • utrzymywanie aktualności ważności i organizacja szkoleń BHP

 • rejestr badań medycyny pracy

 • w razie potrzeby asystowanie lub reprezentowanie Klienta podczas kontroli i inspekcji

 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej

 • audyt wcześniejszego stanu dokumentacji kadrowej

w ramach outsourcingu płacowego:

 • obliczanie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych zgodnie z zawartą umową o pracę

 • sporządzanie dokumentacji naliczonych składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz przesyłanie comiesięcznej deklaracji do ZUS

 • sporządzanie dokumentacji podatkowej oraz naliczanie składek na podatek dochodowy

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań do PEFRON w ramach zakładu pracy chronionej

Pomagamy również w założeniu firmy lub jej przekształceniu, zarejestrowaniu spółki nawet w 24 godziny bez wychodzenia z domu, rejestracji działalności gospodarczej.

Grupa naszych specjalistów czeka na Twoje pytania.